Site Dili

Turkish English French German Italian Portuguese Spanish Ukrainian

Giriş Yapın

Hoşgeldiniz

Hoşgeldiniz

Dil Seçimi Ve Kullanıcı Girişi
Son Dakika
(17 Eylül 2016)
-------Sümela Manastırı 04.05.2015 tarihinden itibaren tadilat nedeniyle ziyaretçi girişine kapalıdır.---------- Sümela Manastırı 04.05.2015 tarihinden itibaren tadilat nedeniyle ziyaretçi girişine kapalıdır. -----------Sümela Manastırı 04.05.2015 tarihinden itibaren tadilat nedeniyle ziyaretçi girişine kapalıdır.--------Sümela Manastırı 04.05.2015 tarihinden itibaren tadilat nedeniyle ziyaretçi girişine kapalıdır.         Devamini Oku...
   |   

Trafik Para Cezalarının Tahsili


 (16.06.1985-18786 Mükerrer – Yürürlükten Kaldırıldı)

 

(Yür. Tarihi: 27.01.1989-20062)

 

(Değişiklik:07.05.1995-22280) (Değişiklik:22.04.2003-25087)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukuki Dayanak

           

             Amaç

            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yazılı trafik suçlarını isteyenler hakkında düzenlenecek alındı (makbuz), suç veya ceza Tutanakları'nın şeklini, temini ve kullanma esaslarını;  para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usulleri; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ilgili biriminin ili ve ilçe kuruluşlarında görevli personellerinden alındı (makbuz), suç veya ceza tutanağı düzenleyeceklerin niteliklerini, yetki sınırlarını, hangi hallerde alındı (makbuz), suç veya ceza tutanağı düzenleyeceklerini, koordinasyon ve işbirliği esaslarını belirlemektir.

 

            Kapsam

            Madde 2- Bu Yönetmelik;

            a) Alındı (makbuz) suç ve ceza Tutanakları'nın şeklini, teminini kullanma esaslarını, tahsil ve takibini,

            b) Kimlerin  hangi  hallerde alındı (makbuz),  suç  veya  ceza  tutanağı  düzenlemeye yetkili olduklarını,

            c) Alındı (makbuz) tutanak düzenlemeye yetkili personelin bağlı oldukları kuruluşların, alındı (makbuz) ve tutanaklar hakkında yapacakları işlemleri,

           d) Kimlerin  hangi  hallerde  tescil  plakasına  göre  tutanak  düzenleyeceğini  ve  bu konuda yapılacak işlemleri,

           e) Para cezalarının ödenme süresini, nerelere ne şekilde ödenebileceğini ve tahsilatı yapan kuruluşların sorumluluklarını,

            f) Para cezasının belirlenen sürelerde ödenmemesi halinde yapılacak işlemleri ve diğer işbirliği esaslarını kapsar.

 

            Tanımlar

            Madde 3- Bu yönetmelikte geçen deyimlerden;

            a) Trafik Zabıtası: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez, bölge İl ve İlçe kuruluşlarında görevli olan ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunları'na göre yetkili kılınmış personelini,

            b) Genel  Zabıta  (Polis  ve  Jandarma):  Trafik   zabıtasının  bulunmadığı  veya  yeterli  olmadığı yerlerde polis;  polisin ve trafik teşkilatının görev alanı dışında kalan yerlerde de Jandarma Genel Komutanlığı personelini,

            c) Karayolları   Genel   Müdürlüğü   Personeli:   Karayolları  Trafik    Kanunu'nun  yetki  vermiş olduğu hükümler doğrultusunda işlenmiş olan suçlardan dolayı haklarında işlem yapmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yetki kartıyla yetkili kılınmış personelini,

            d) Ceza  Tutanağı: Karayolları  Trafik Kanunu'nun  suç  saydığı  fiillerden  olup  da, mahkemelik suçlar dışında kalan suçlular hakkında bu Kanun'un  yetki vermiş olduğu görevlilerce tanzim edilecek tutanağı,

            e) Suç  Tutanağı:  Mahkemece  bakılacak  suçlar  için  düzenlenmesi  gereken tutanağı,

            f) Alındı (Makbuz):  Karayolları  Trafik Kanunu'nun  suç  saydığı  fiillerden olup da, mahkemelik suçlar dışında kalan suçlular hakkında ve bu Kanun'un  yetki vermiş olduğu görevlilerce tahsil edilen para karşılığı verilen makbuzu,

            g) Ceza Puanı: Karayolları  Trafik Kanunu'nun  suç  saydığı  fiillerden  dolayı  haklarında  ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde belirtilmiş olan ceza puanlarını,

            İfade eder.

 

            Hukuki Dayanak

            Madde 4- Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 121. maddesine göre hazırlanmıştır.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

374179
Bugün
Dün
Bu hafta
Geçen Hafta
Bu ay
Geçen ay
Toplam
1078
757
4341
365200
11641
18613
374179

IP Adresiniz: 34.203.245.76
Site Saati: 2019-01-18 18:27:06
top